R E K L A M A


“Jasło na śladach świętości”

“Jasło na śladach świętości” to nowa praca zbiorowa powstała z inicjatywy o. Artura Zajchowskiego pod redakcją Anny Juszczyk i Zbigniewa Dranki. Książka przedstawia jakie związki z ziemia jasielską mieli święci i błogosławieni, a także ich życie i zasługi. Publikację można nabyć od 4 września w Klasztorze  Franciszkanów w Jaśle.