R E K L A M A


Archiwum z miesiąca: Styczeń 2019

VII Sesja Rady Powiatu w Jaśle 6 lutego 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 6 lutego 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję VII Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Ferie w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle

Młodzieżowy Domu Kultury w Jaśle wraz z współorganizatorami – Powiatem Jasielskim i Jasielskim Stowarzyszeniem CONSENSUS zapraszają dzieci i młodzież na zajęcia podczas tegorocznych ferii.
Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne lub osobiste, w sekretariacie MDK, nr tel. – 13 446 59 25, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00.
Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zapisu.

Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2019/2020

Od 11 lutego do 1 marca można składać wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich. Wnioski można pobrać w poszczególnych placówkach.

1 2 3 16