R E K L A M A


Archiwum z dnia: 25 marca 2019

Spotkanie polsko-słowackie w sprawie drogi DW 993

W dniu 22 marca br., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle, odbyło się spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu polsko-słowackiego. Po stronie polskiej jest propozycja modernizacji drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Dukla na odcinku Wola Cieklińska – Nowy Żmigród w km 16+300 – 28+967, o łącznej długość odcinka 12,667 km.

Cztery pory roku w muzyce i kosmosie

Co ma wspólnego Vivaldi z kosmosem? Wydawałoby się, że nic… A jednak! Już 3 kwietnia br., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Fundacja Tygodnika Powszechnego zapraszają do wspólnych rozważań nad wszechświatem z Einsteinem i Vivaldim.

VIII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła 27 marca 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E     

Uprzejmie zapraszam na VIII „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm/ w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 22.03.2019 r. VIII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 27 marca 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad: