R E K L A M A


Archiwum z dnia: 8 kwietnia 2019

IX Sesja Rady Miejskiej Jasła 15 kwietnia 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na IX Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506/. IX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Komunikat Starosty Jasielskiego

W związku z nieprawdziwą informacją, że w szkołach prowadzonych przez Powiat Jasielski, nie ma zajęć dydaktycznych, z powodu akcji strajkowej nauczycieli, informuję tak uczniów jak i rodziców, że wszystkie szkoły, mimo że w kilku trwa strajk, funkcjonują zgodnie z planem pracy, tj. tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Brak uczestnictwa uczniów w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych będzie traktowany jako nieobecność.

Adam Pawluś
Starosta Jasielski

Uczyć i pracować dla Ojczyzny – Historia Jana Madejczyka

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle Aleksander Hycnar i Hubert Zając podjęli się opracowania projektu na Sejm Dzieci i Młodzieży. Ich zadaniem było w sposób trwały ukazać losy i działalność posła, który co najmniej raz sprawował mandat poselski w latach 1918-1939 i który podczas II wojny światowej działał dla dobra ojczyzny.