R E K L A M A


Archiwum z dnia: 1 czerwca 2019

Mocarze wyobraźni! – spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem

W dniu 6 czerwca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbędzie się spotkanie z Marcinem Pałaszem – autorem przepełnionych humorem książek dla dzieci i młodzieży z wątkami detektywistycznymi oraz fantastycznymi. W czasie spotkania młodzież usłyszy o ścieżce literackiej pisarza oraz książkach, które ukształtowały jego dzieciństwo, zapozna się z powieściami autora, pozna bohaterów jego najpopularniejszych książek oraz przekona się na bazie dorobku autora, że „słowa niosą uśmiech” a czytanie jest dobrą zabawą.

Nabór na ławników na kadencję 2020 – 2023

Do 30 czerwca br. można zgłaszać Radzie Miejskiej Jasła kandydatów na ławników do: Sądu Rejonowego w Jaśle, Sądu Rejonowego w Krośnie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądu Okręgowego w Krośnie. Procedura wyboru ławników na kadencję 2020-2023 odbywa się zgodnie z Ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. /Dz.U. 2019.52 j.t./.

W Jaśle powstanie pięć nowych stref aktywności

Miasto Jasło dostało dofinansowanie do projektu pn. „Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności w Jaśle”. Strefy te powstaną przy: Zespole Szkół Miejskich nr 3, domu osiedlowym przy ul. Leśnej i ul. Okrężnej, na osiedlu Ulaszowice oraz na Ogródku Jordanowskim w Jaśle. Koszt inwestycji wyniesie 254 tys. zł, z czego dofinansowanie blisko 120 tys. zł.