R E K L A M A


Archiwum z dnia: 14 sierpnia 2019

XV Sesja Rady Powiatu w Jaśle 26 sierpnia 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) zawiadamiam, że w dniu 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję XV Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

„Jan Wodyński malarz z Jasła” w Muzeum Porcelany w Herend na Węgrzech

W piątek 9 sierpnia odbył się uroczysty wernisaż wystawy „Jan Wodyński, artysta malarz z Jasła” zorganizowanej przez jasielskie muzeum w Manufakturze Porcelany w Herend na Węgrzech. Podczas wydarzenia obecni byli: małżonka ambasadora RP na Węgrzech Jerzego Snopka, burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian oraz dyrektorzy obu instytucji, Simon Attila oraz Mariusz Świątek.