R E K L A M A


Archiwum z dnia: 13 września 2019

XVII Sesja Rady Miejskiej Jasła 23 września 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E 

Uprzejmie zapraszam na XVII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm/. XVII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się: 23 września 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

JDK zaprasza na warsztaty wokalne z Marleną Szpak

Jasielski Dom Kultury zaprasza na warsztaty wokalne z Marleną Szpak, które odbędą się w dniach 30 września – 1 października 2019 r. W ramach warsztatów odbędą się zajęcia indywidualne i zbiorowe. Zapisy w sekretariacie JDK w godz. od 8.00 do16.00 do 23 września br. Koszt w zajęciach zbiorowych – 20 zł, w zajęciach indywidualnych – 100 zł. Szczegółowe informacje po nr tel. 13 443 51 61.

Informacja Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu

 

W najbliższą sobotę, 14. 09. 2019 r. po Mszy Świętej wieczorem, w modlitwie ekspijacynej będziemy wynagradzać Panu Bogu za zdarzenie mające cechy profanacji Najświętszego Sakramentu, które miało miejsce w czasie uroczystości odpustowych na naszym Placu Zawierzenia. Zapraszamy do uczestnictwa.

Tanie Dranie w Muzycznym Bunkrze

Jasielski Dom Kultury zaprasza na koncert kapeli podwórkowej Tanie Dranie, który odbędzie się w ramach Muzycznego Bunkra 20 września br. o godz. 19.00.