R E K L A M A


Archiwum z dnia: 18 lutego 2020

XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 20 lutego 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XXII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad: