R E K L A M A


Archiwum z dnia: 4 marca 2020

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
Jeśli byłeś w rejonach gdzie obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dniu to dokonaj wstępnej oceny swojego stanu zdrowia na podstawie poniższych kryteriów.

XXV „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła 5 marca 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E    

Uprzejmie zapraszam na XXV „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm./ w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 3.03.2020 r.  XXV „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 5 marca 2020 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad: