R E K L A M A


Archiwum z dnia: 6 sierpnia 2020

XXXII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła 11 sierpnia 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E   

Uprzejmie zapraszam na XXXII „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374  z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 5.08.2020r. XXXII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020 r.  o godz. 1500 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Wystawa w MBP: Jaślanie znani i nieznani

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na wystawę „Jaślanie znani i nieznani”. Jest to trzecia część cyklu, który ma na celu przybliżenie postaci wpisanych w historię regionu. Na przestrzeni wieków ziemia jasielska wydała wielu cenionych ludzi. Były to osoby, których dorobek znany jest nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Na wystawie prezentujemy sylwetki osób, które poprzez swoją działalność trwale zapisały się w historię naszego miasta. I choć nie wszyscy są rodowitymi jaślanami, to poprzez fakt zamieszkania w Jaśle lub pracy na rzecz miasta, można ich zaliczyć w poczet jaślan.

II Letnie Warsztaty Bigbandowe

Jasielski Dom Kultury zaprasza na II Letnie Warsztaty Big Bandowe dla dzieci już grających w wieku od 8 do 14 lat. Warsztaty odbywać się będą w terminie od 24 do 28 sierpnia.