R E K L A M A


Archiwum z miesiąca: Sierpień 2020

XXXIII Sesja Rady Miejskiej Jasła 31 sierpnia 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E   

Uprzejmie zapraszam na XXXIII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).   XXXIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 31 sierpnia 2020 r. o godz. 1100 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Ulica Szajnochy będzie dwukierunkowa na całym odcinku

Od najbliższej środy (26 sierpnia) zostanie wprowadzona zmiana w stałej organizacji ruchu na ul. Szajnochy. Dotychczasowy odcinek o ruchu jednokierunkowym, od skrzyżowania z ulicą Władysława Jagiełły do skrzyżowania z ulicą Zyndrama z Maszkowic, będzie odcinkiem o ruchu dwukierunkowym.

Dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków pracy – dyżur telefoniczny

Nawet pół miliona złotych z ZUS może otrzymać przedsiębiorca, który podejmie działania zmierzające do poprawy warunków pracy. Program adresowany jest do wszystkich firm, a poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość przedsiębiorstwa. Jakie są warunki udziału w konkursie, jakie dokumenty trzeba złożyć? Eksperci Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle wyjaśnią to podczas dyżuru telefonicznego.

Podziękowania

Wszystkim, Którzy uczestniczyli we Mszy Świętej pogrzebowej,
złożyli intencje mszalne i brali udział w ostatnim pożegnaniu
naszego Kochanego Męża i Taty ŚP. Stanisława Zajchowskiego
składamy serdeczne podziękowania.  Bóg zapłać.

Żona i synowie
o. Zbigniew Zajchowski
o. Artur Zajchowski