R E K L A M A


Archiwum z miesiąca: Wrzesień 2020

XXXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła 30 września 2020 r.

ZAWIADOMIENIE  

Uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm/ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). XXXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 30 września 2020 r. o godz. 1100 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Zbiory Muzeum Regionalnego w Jaśle online

Od kilku miesięcy realizowane jest zadanie zadanie „Kultura w sieci”. Projekt nosi tytuł „Zbiory Muzeum Regionalnego w Jaśle online”. Działania te są możliwe dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Policjanci dbają o bezpieczeństwo dzieci w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły”

Koniec wakacji i pierwsze tygodnie września w nowym roku szkolnym, to dla policjantów czas wzmożonej pracy. Wzrost natężenia ruchu w rejonach szkół i przedszkoli niewątpliwie może skutkować niebezpiecznymi zdarzeniami z udziałem dzieci i młodzieży. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, policjanci prowadzą działania pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Najmłodsi uczestniczą w spotkaniach z funkcjonariuszami, podczas których uczą się prawidłowych postaw gwarantujących bezpieczeństwo na drodze.

Pod powiekami światła – warsztaty fotograficzne z Pawłem Kulą

24 i 25.09. 2020 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle organizuje dwudniowe warsztaty fotograficzne dla młodzieży Pod powiekami światła w ramach projektu Jak Jan Szczepanik ubarwił świat?Warsztaty poprowadzi absolwent ASP w Poznaniu, animator kultury, nauczycie i artedukator – Paweł Kula ze Szczecina. Jest on również współtwórcą metody solarigrafii, buduje prymitywne aparaty fotograficzne i zabawki optyczne. Działa w Stowarzyszeniu Oswajanie Sztuki.