R E K L A M A


Archiwum z dnia: 15 grudnia 2020

XXXVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle 18 grudnia 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) i §50a Statutu Powiatu Jasielskiego zmienionego Uchwałą Nr XXIV/187/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2020 roku zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się XXXVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

Bożonarodzeniowy kiermasz JDK

Już w najbliższy piątek, 18 grudnia, zapraszamy na bożonarodzeniowy kiermasz rękodzieła artystycznego. Tym razem odbędzie się on przed głównym wejściem do Jasielskiego Domu Kultury, w godzinach od 11.00 do 16.00.  Lokalni twórcy sprzedawać będą m.in. świąteczne ozdoby, bożonarodzeniowe stroiki, okolicznościowe kartki, bombki i wiele innych akcesoriów do dekoracji domów i świątecznych stołów.

Podziękowania za zakup nowego radiowozu dla policjantów ze Skołyszyna

Początkiem grudnia do komend, komisariatów i posterunków Policji na Podkarpaciu trafiło łącznie 9 nowych pojazdów. 6 radiowozów zakupionych zostało z połączonych środków samorządów i Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020. 3 pozostałe w całości sfinansowały samorządy miast i gmin. Dzięki finansowemu wsparciu samorządowców ze Skołyszyna, nowy radiowóz otrzymali także policjanci z lokalnego posterunku.