R E K L A M A


Archiwum z dnia: 16 grudnia 2020

2,6 mln zł dla Miasta Jasła

Miasto Jasło otrzymało 2 mln 600 tys. zł wsparcia na budowę gminnych dróg, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego na osiedlu Na Kotlinę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całość inwestycji oszacowano na 3 mln zł. 

Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie kultury

Od 2001 roku, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Jasła, przyznawane są Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie kultury. Otrzymują je twórcy i animatorzy kultury związani ze środowiskiem jasielskim, za szczególne osiągnięcia artystyczne i naukowe oraz za wyróżniające się dokonania na rzecz upowszechniania i ochrony kultury. W tym roku nagrody te przyznano: Elżbiecie Ruszale, Henrykowi Zychowi, Stanisławowi Mazanowi i  Piotrowi Mazurowi (wspólna), Mieczysławowi Wietesce oraz Tadeuszowi Wróblowi.