R E K L A M A


Archiwum z dnia: 18 stycznia 2021

Podkarpacka KAS rekrutuje do pracy w Jaśle

Podkarpacka KAS rekrutuje do pracy w Podkarpackim Urzędzie Celno- Skarbowym w Przemyślu – miejsce pracy Jasło.  Więcej informacji tutaj

mł. aspirant Edyta Chabowska
rzecznik prasowy
Referat Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie (biuro w Przemyślu

XL Sesja Rady Miejskiej Jasła 25 stycznia 2021 r.

ZAWIADOMIENIE  

 Uprzejmie zapraszam na XL Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. … XL Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 25 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Można zgłaszać się do małego ZUS plus

Od początku 2021 roku można zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. Mały ZUS plus jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy.