R E K L A M A


Archiwum z dnia: 23 kwietnia 2021

XLIII Sesja Rady Miejskiej Jasła 4 maja 2021 r.

ZAWIADOMIENIE    

 Uprzejmie zapraszam na XLIII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.).
XLIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się  4 maja 2021 r. o godz. 11.00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad: