R E K L A M A


Archiwum z dnia: 22 listopada 2022

W dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LXVII sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

Szczególne wyróżnienie dla Igora Sudyki – ucznia Szkoły Podstawowej nr 2

Samorząd Województwa Podkarpackiego, w ramach programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”, od lat wspiera utalentowanych uczniów, studentów, sportowców. Wśród nagrodzonych znalazł się Igor Sudyka, uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle.

Fotograficzna czułość. Wystawa w JDK

„Więcej czułości” to tytuł wystawy fotografii Bogusławy Treli, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 23 listopada br. o godz. 17.00 w Sali offowej Jasielskiego Domu Kultury odbędzie się wernisaż z udziałem artystki. Wystawa zrealizowana została dzięki stypendium twórczemu Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Trwają konsultacje społeczne dotyczące współpracy z NGO

Przypominamy, że trwają konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.