R E K L A M A


Archiwum z dnia: 31 maja 2023

Szkoły przyjazne utalentowanym uczniom

12 szkół podstawowych w województwie podkarpackim zostało uhonorowanych certyfikatem „Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom”, który potwierdza wyróżniające się warunki stworzone uczniom przez szkołę w dziedzinie rozwijania zdolności i osiągania sukcesów w konkursach przedmiotowych. W tym gronie znalazły się dwie jasielskie szkoły podstawowe podległe Miastu Jasłu: Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 4.

LXXVI sesja Rady Powiatu w Jaśle 7 czerwca 2023 r.

W dniu 7 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LXXVI sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

Świadczenia rodzinne, mLegitymacja emeryta i rencisty – dyżur telefoniczny ZUS

Chcesz wiedzieć więcej o świadczeniach: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, 500+, Dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu? Oddział ZUS w Jaśle zaprasza 31 maja na dyżur telefoniczny.