R E K L A M A


Archiwum z dnia: 11 czerwca 2024

Burmistrz Jasła powołał swojego zastępcę

Dzisiaj burmistrz Jasła Adam Kostrząb powołał swojego zastępcę. Stanowisko to obejmie dr Przemysław Baciak. Nowo powołany zastępca burmistrza pracę rozpocznie w poniedziałek 17 czerwca.

Trwają prace przy odwodnieniu strefy warzyckiej

Na terenie warzyckiej strefy inwestycyjnej trwają prace związane z odprowadzeniem wód opadowych. Wartość zadania, które ma zabezpieczyć tereny zamieszkałe w obrębie zlewni potoku warzyckiego przed podtopieniami, wynosi blisko 11 mln zł. Zadanie związane z odwodnieniem tego terenu jest konsekwencją coraz częstszego występowania nawalnych deszczy i co się z tym wiąże problemem ograniczonej możliwości odprowadzania wód opadowych do rzeki Jasiołki poprzez potok Warzycki.

Akcja „Prędkość” i wspólne działania policjantów z Inspekcją Transportu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle połączył siły z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Rzeszowie. Funkcjonariusze w ramach współpracy, przy wykorzystaniu nieoznakowanego bmw, wyposażonego w wideorejestrator, sprawdzali czy kierujący przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Dodatkowo w środę i w piątek, policjanci prowadzili akcję „Prędkość”.

KK-T JDK i PTTK Jasło zapraszają: Rowerami na Liwocz

Okazała, widoczna z niemal każdej strony góra Liwocz, będzie celem kolejnej wyprawy rowerowej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Jaśle i Klub Kulturalno -Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury. Wycieczka odbędzie się w niedzielę, 16 czerwca br.