R E K L A M A


Będą opiniować i konsultować

Ponad 80 osób – przedstawicieli osiedli, stowarzyszeń, organizacji i przedsiębiorców – uczestniczyło w spotkaniu poświęconym planowanej rewitalizacji Jasła, zorganizowanym w ramach projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Jasła na lata 2014-2020”. Spośród przybyłych wybrane zostało forum konsultacyjne, którego zadaniem będzie opiniowanie i konsultowanie głównych działań przygotowywanego programu rewitalizacji.

W skład dziesięcioosobowego forum, którego członkostwo ma charakter społeczny, weszło pięciu przedstawicieli Zarządu miejskich osiedli oraz pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców działających na terenie Jasła. Są to: Bartosz Ziaja (przewodniczący), Urszula Czyżowicz (zastępca), Bartłomiej Wilk (sekretarz), Tomasz Kasprzyk, Stanisław Kmak, Stanisław Lechwar, Łukasz Mędrek, Michał Rybka, Jarosław Winiarski oraz Grzegorz Schabiński.

– Udział przedstawicieli lokalnej społeczności w opracowaniu takiego programu jest podstawowym warunkiem prawidłowego zaplanowania przyszłych działań ważnych dla rozwoju naszego miasta,
dlatego bardzo się cieszę i jednocześnie dziękuję, że na nasze zaproszenie odpowiedziało tak wiele osób – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Do zadań Forum należy: konsultacja i opiniowanie zagadnień związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020 (GPR), inicjowanie i prowadzenie dyskusji o istotnych sprawach związanych z przygotowaniem kluczowych zadań w ramach GPR, a także konsultowanie działań podejmowanych przez samorząd Miasta w zakresie rozwiązywania problemów określonych w diagnozie obszaru zdegradowanego.

Spotkanie odbyło się 31 stycznia br. w Jasielskim Domu Kultury.

Informacje dotyczące opracowywanego dokumentu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl – baner Rewitalizacja.

UMJ