R E K L A M A


Bezpłatne szczepienia dla jasielskich seniorów jeszcze trwają

Jaślanie, powyżej 60 roku życia mogą jeszcze skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Akcja prowadzona jest przez Miasto Jasło, a szczepienia odbywają się w dwóch przychodniach, przy ul. Mickiewicza 4 i przy ul. Baczyńskiego 27. W tym roku przygotowano szczepionki dla 1000 osób.

Bezpłatne szczepienia realizowane są przez Miasto Jasło w ramach „Programu polityki zdrowotnej na lata 2017-2019 obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia”. Szczepienia odbywają się w przychodniach Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.Terminy:
przychodnia przy ul. Mickiewicza 4 w Jaśle:
od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
we wtorek i czwartek w godz. od 15.00 do 17.30,
przychodnia przy ul. Baczyńskiego 27 w Jaśle:
od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00.

Istnieje możliwość wcześniejszej rejestracji osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 18.00 pod numerami telefonów: przychodnia przy ul. Mickiewicza 4: tel. 13 44 640 85, przychodnia przy ul. Baczyńskiego 27: tel. 1344 69402. Do szczepienia należy zgłosić się z dowodem osobistym.

Urząd Miasta w Jaśle