R E K L A M A


Budowa drogi KG2 – zwiększenie wsparcia dla województwa

Jasielscy radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło- Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28, a drogą krajową nr 73”. Miasto przekaże na ten cel w ciągu dwóch lat 4 mln 140 tys. zł.

Pomoc finansowa, w formie dotacji celowej, została zabezpieczona przez Miasto Jasło już w grudniu ubiegłego roku, wówczas była to kwota 2 mln 250 tys. zł. – Po otwarciu ofert przetargowych, okazało się, że wartość robót budowlanych wzrosła z zaplanowanych wcześniej 15 mln zł do prawie 20 mln zł. W wyniku negocjacji pomiędzy Miastem a Urzędem Marszałkowskim ustaliliśmy, że zwiększymy swój udział w tej ważnej dla nas inwestycji i w sumie przekażemy na ten cel 4 mln 140 tys. zł – wyjaśnia Ryszard Pabian, burmistrz Jasła. W sumie koszt całej inwestycji, ma wynieść około 24 mln zł.

Przyznanie dotacji przez Miasto umożliwi przygotowanie i rozpoczęcie realizacji tak zwanej drogi KG2, jednej z najważniejszych inwestycji drogowych na terenie naszego miasta. Skierowanie ruchu na kierunku Pilzno-Krosno i Pilzno-Gorlice, odciąży ulicę Lwowską i tym samym poprawi sytuację komunikacyjną w mieście.

Inwestycja prowadzona jest przez Województwo Podkarpackie. Jej zakończenie planowane jest na trzeci kwartał 2018 roku.

 

UMJ