R E K L A M A


Artykuły w kategorii: Aktualności

MBP: Konkurs literacki – termin składania prac wydłużony do 10 lutego 2021

To już XXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Liryczne Jasło, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle. Przedłużyliśmy termin składania prac do 10 lutego 2021.

Informacja o uszkodzeniu sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Jasła w dniu 19.01.2021 r.

W związku panującymi warunkami atmosferycznymi (silny mróz) awarii uległa sieć ciepłownicza na terenie Miasta Jasła (w rejonie Przychodni Specjalistycznej przy ul. Szopena 38).  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle zlokalizowało miejsce uszkodzenia. Awarii uległo zasilanie sieci ciepłowniczej Ø 250 mm. Z uwagi na wysokie ciśnienie wyłączono zasilanie z sieci ciepłowniczej dla wszystkich odbiorców. Jednocześnie MPGK prowadzi działania zmierzające do przywrócenia dostaw ciepła z sieci i ograniczenia zasięgu awarii.

Podkarpacka KAS rekrutuje do pracy w Jaśle

Podkarpacka KAS rekrutuje do pracy w Podkarpackim Urzędzie Celno- Skarbowym w Przemyślu – miejsce pracy Jasło.  Więcej informacji tutaj

mł. aspirant Edyta Chabowska
rzecznik prasowy
Referat Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie (biuro w Przemyślu

XL Sesja Rady Miejskiej Jasła 25 stycznia 2021 r.

ZAWIADOMIENIE  

 Uprzejmie zapraszam na XL Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. … XL Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 25 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad: