R E K L A M A


Artykuły w kategorii: Aktualności

Muzeum Regionalne zaprasza do udziału w Konkursie Bożonarodzeniowym

Muzeum Regionalne w Jaśle, ogłasza KONKURS BOŻONARODZENIOWY, na najciekawszy wywiad (kategoria I) dotyczący regionalnych tradycji kolędniczych, oraz na najsmaczniejszy makowiec, sernik bądź piernik (kategoria III).
Ponadto, MRJ wraz z Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle, zachęca do udziału w konkursie na najładniejsze ozdoby świąteczne (kategoria II).

Muzeum Regionalne zaprasza na wykład o. dr. hab. Zdzisława Gogoli

Muzeum Regionalne w Jaśle serdecznie zaprasza na wykład o. dr. hab. Zdzisława Gogoli połączony z promocją jego najnowszej książki Niezłomni ziemi jasielskiej. Prelekcja odbędzie się 8 listopada 2018 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w Muzeum Regionalnym w Jaśle (ul. Stanisława Kadyiego 11).

Nadano tytuły – Honorowy Obywatel Miasta Jasła i Zasłużony dla Miasta Jasła

Rada Miejska Jasła pośmiertnie nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła Stanisławowi Zublowi oraz Karolowi Głowie. Tytuł Zasłużonego dla Miasta Jasła otrzymał Stanisław Zając.

LXXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła 14 listopada 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E  

Uprzejmie zapraszam na LXXIV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm./. LXXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 16.30 > w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad: