R E K L A M A


Dofinansowanie z Urzędu Miasta w Jaśle na solary – ostatnie wolne miejsca

Zostały ostatnie wolne miejsca w ramach ogłoszonego przez Miasto Jasło naboru uzupełniającego na montaż instalacji solarnych. Mieszkańcy otrzymują dofinansowanie na zakup solarów i siedmioletnią gwarancję.

Wnioski można składać w wersji:

  • papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 (parter),
  •  elektronicznej (skan lub zdjęcie podpisanego wniosku) na adres e-mail: urzad@um.jaslo.pl w tytule e-maila „OZE”.

Formularz wniosku wraz z regulaminem dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle pod adresem: https://um.jaslo.pl/pl/dofinansowanie-z-urzedu-miasta-w-jasle-na-solary-ostatnie-wolne-miejsca/
W wersji papierowej wniosek znajduje się również w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Ocena wniosku sporządzona zostanie w oparciu o kryteria punktowe zawarte w regulaminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 13 44 86 373.

Urząd Miasta w Jaśle