R E K L A M A


Dyżur telefoniczny ekspertów Oddziału ZUS w Rzeszowie w sprawie zasiłków

Zasiłki chorobowe za czas kwarantanny, izolacji oraz zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego przypadającego w okresie ciąży osobom, którym wymiar czasu pracy został obniżony na podstawie ustawy o COVID-19 – dyżur telefoniczny ZUS. W czwartek, 18 lutego, odbędzie się dyżur telefoniczny ekspertów Oddziału ZUS w Rzeszowie, którzy będą odpowiadać na pytania dotyczące zasiłków.

Podczas dyżuru będzie można się dowiedzieć m.in.:
nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ubezpieczonym w ciąży i zasiłku macierzyńskiego od 16 grudnia 2020 r.
zasady dotyczących zgłaszania wniosków o wypłatę zasiłków za okres kwarantanny
i izolacji do ZUS i pracodawcy,
jak uzyskać informację o nałożonej kwarantannie lub izolacji,
jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty świadczeń chorobowych za czas kwarantanny lub izolacji,
komu i na jakich zasadach przysługuje zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub wynagrodzenie za czas choroby,
które świadczenie ma pierwszeństwo w przypadku zbiegu kwarantanny pracownika
i konieczności sprawowania przez niego opieki nad dzieckiem,
które świadczenie ma pierwszeństwo w przypadku zbiegu niezdolności do pracy pracownika z powodu choroby (e-ZLA) i konieczności sprawowania przez niego opieki nad dzieckiem,
Pracownicy Oddziału ZUS w Rzeszowie będą udzielać informacji 18 lutego br. w godz. 10.00-11:30 pod numerem telefonu 17 858 61 85.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy! 

Wojciech Dyląg

Regionalny Rzecznik
w województwie podkarpackim
Zakład Ubezpieczeń Społecznych