R E K L A M A


Działania profilaktyczne „Bądź widoczny i bezpieczny”

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie wspólnie z policjantami zorganizowali działania profilaktyczne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Organizatorzy podczas piątkowej akcji, przypominali pieszym o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa i wyposażali ich w elementy odblaskowe.

fot.  KP Policji w Jaśle
 

W ubiegły piątek w Nowym Żmigrodzie odbyła się akcja profilaktyczna „Bądź widoczny i bezpieczny”. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prowadzone działania skierowane były do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ich głównym celem było zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane wykroczenia w ruchu drogowym, które w rezultacie mogą skutkować poważnymi zdarzeniami.  W działania chętnie włączyli się policjanci z Jasła i Nowego Żmigrodu. Mundurowi wspólnie z członkami GKRPA w Nowym Żmigrodzie, w rejonie przejść dla pieszych przypominali o obowiązujących przepisach oraz zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. W tracie prowadzonej akcji rozdawali mieszkańcom odblaski zachęcając do ich stosowania. Uświadamiali także niechronionych uczestników ruchu drogowego, jak ważne jest noszenie odblasków, szczególnie w porze wieczorowo-nocnej i w terenie niezabudowanym. 

Organizatorzy akcji wierzą, że profilaktyczne działania pozwolą ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.  

 

Źródło   KP Policji w Jaśle