R E K L A M A


Finał XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Liryczne Jasło 12 czerwca br.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle zapraszają na uroczysty finał XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Liryczne Jasło, który odbędzie się 12 czerwca 2023 w Sali offowej Jasielskiego Domu Kultury.

Konkurs, organizowany corocznie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle, cieszy się od lat niesłabnącą popularnością. Na tegoroczną edycję wpłynęło łącznie 387 prac autorstwa 207 osób – uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Prace oceniało jury w składzie: Aleksandra Dacyl (polonistka, animatorka kultury), Mariusz Kalandyk (poeta, literaturoznawca, redaktor naczelny rzeszowskiego „Kwartalnika Edukacyjnego”), Grzegorz Kociuba (poeta, krytyk literacki, polonista – przewodniczący jury), Jan Tulik (poeta, prozaik, eseista, dramaturg).

Podczas uroczystego Finału, który poprowadzą Dorota Woźnica – Dyrektor MBP w Jaśle i Aleksandra Dacyl – członkini jury, laureaci otrzymają nagrody, a publiczność będzie mogła wysłuchać wykładu Dariusza Pado „Julian Przyboś – bliskie ścieżki poety”.

Zainteresowani wynikami konkursu będą mogli zapoznać się z Listą laureatów XXVIII OKLTDiM na stronie internetowej MBP w Jaśle (www.mbp.jaslo.pl), która zostanie zamieszczona 13 czerwca 2023 r. po uroczystym Finale.

Nagrodzone prace zostały opublikowane w tomiku konkursowym, który otrzymają wszyscy tegoroczni laureaci. Tomik będzie dostępny również na stronie internetowej Biblioteki w PDF.

Wybrane fragmenty nagrodzonych utworów będzie można przeczytać oglądając wystawę w holu Biblioteki od 12 czerwca do 15 lipca 2023 r.

Finał Konkursu odbędzie się 12 czerwca 2023 w Sali offowej JDK (ul. Kołłątaja 1) o godz. 11:00.

 

MBP w Jaśle