R E K L A M A


Gminy samodzielnie pozyskują dane do dodatków osłonowych

Osoby zainteresowane dodatkami osłonowymi, które przyznają gminy, nie muszą występować do ZUS o zaświadczenie dotyczące otrzymywanych świadczeń. Gminy mają obowiązek samodzielnie pozyskiwać dane niezbędne do ustalenia dochodu w celu rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

 

Wszystkie dane niezbędne do ustalenia dochodu w celu rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego,
gminy mają obowiązek pozyskać samodzielnie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem odpowiednich usług dostępnych w systemach informatycznych – przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

Dlatego osoby, które są zainteresowane dodatkami osłonowymi, nie muszą uzyskiwać zaświadczenia dotyczącego świadczeń wypłacanych im przez ZUS.

 

Wnioski o dodatek osłonowy należy składać w urzędzie gminy właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

 

 

Wojciech Dyląg

Regionalny rzecznik prasowy
w województwie podkarpackim
Zakład Ubezpieczeń Społecznych