R E K L A M A


Hulajnogi elektryczne – przypomnienie obowiązujących przepisów

Wciąż trwa pierwszy miesiąc nauki szkolnej. W związku z tym, do końca września prowadzone są działania informacyjno-edukacyjne pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. W ramach tej akcji, jasielska policja przypomina przepisy prawne, które obowiązują kierujących hulajnogami elektrycznymi.

Pomimo tego, że przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych zostały wprowadzone w maju 2021 roku, to ich znajomość przez niektórych kierujących, wciąż jest niewystarczająca. W związku z tym, że ten środek transportu wciąż zyskuje nowych zwolenników, przypominamy najważniejsze przepisy, aby zwiększyć bezpieczeństwo nie tylko kierujących hulajnogami elektrycznymi, ale także wszystkich uczestników ruchu drogowego.Definicja hulajnogi elektrycznej zawarta jest w ustawie Prawo o ruchu drogowym:

Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Uprawnienia niezbędne do kierowania hulajnogą elektryczną:

 • Wymagany wiek, do kierowania hulajnogą elektryczną, wynosi 10 lat. Dodatkowo, konieczne jest posiadane karty rowerowej lub prawa jazdy kat. AM, A1, B1, T. Wyjątek stanowi kierowanie hulajnogą elektryczną przez dziecko do 10 lat, poruszające się w strefie zamieszkania oraz będące pod opieką osoby dorosłej. Powyżej 18 roku życia nie wymagane jest posiadanie uprawnień.

Obowiązki kierującego hulajnogą elektryczną:

 • kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.
 • kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
 • korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
 • kierujący hulajnogą elektryczną korzystając z drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:

 • kierowania w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
 • korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku
 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach
 • czepiania się pojazdów
 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku

Obowiązkowe wyposażenie hulajnogi elektrycznej:

 • z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
 • z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
 • z boku – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach;
 • co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
 • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;
 • numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację hulajnogi elektrycznej, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym;
 • podpórka lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie hulajnogi elektrycznej na podłożu

 

Źródło    KP Policji w Jaśle