R E K L A M A


Informacja Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle informuje, że w dniach od 31.08.2021 r. do 31.10.2021 r. w godzinach od 8:00 do godz. 18:00, w związku z wykonywaniem skaningu laserowego oraz inwentaryzacji wałów przeciwpowodziowych dla instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, na terenie Miasta Jasła odbędą się specjalistyczne loty samolotem realizowane przez firmę Visimind. .

Loty będą wykonywane zgodnie z zasadami VFR oraz warunkami określonymi w odrębnych przepisach.
Podczas wykonywanej inspekcji może wystąpić hałas o znacznym natężeniu.

 

 

INSPEKTOR

Wojciech Szatkowski