R E K L A M A


Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Miasta Jasła za 2021 rok

Informuję, iż zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z póź. zm.) Burmistrz Miasta Jasła przedstawił Raport o stanie Miasta Jasła za 2021 rok.
Raport został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce  Raport o stanie Miasta Jasła – link: https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2022-r/zarzadzenie-nr-v-103-2022-z-30-maja-2022-r.html

W związku z powyższym, na sesji Rady Miejskiej Jasła zwołanej na 20 czerwca 2022 roku, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta Jasła za 2021 rok.Zgodnie z art. 28aa ust.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w debacie nad raportem, głos mogą zabierać mieszkańcy miasta Jasła.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w powyższym trybie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie przedstawiony raport o stanie miasta.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła        
                    Henryk Rak