R E K L A M A


Janosik na Kwiatowej

Film „Janosik”, tworzony równolegle z serialem telewizyjnym w 1974 roku, zostanie wyświetlony już w najbliższą niedzielę, 28 sierpnia na Przystanku Kwiatowa. Emisja produkcji jest jednym z elementów projektu pn. „Jasielski Festival X Muzy”, realizowanego przez Jasielski Dom Kultury. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Polski film przygodowo-komediowy w reżyserii Jerzego Passendorfera nawiązuje do postaci słynnego karpackiego zbójnika Janosika, który żył na przełomie XVII i XVIII w. i walczył w obronie biednych, uciśnionych przez austriackiego zaborcę chłopów.

Projekcja filmu jest ostatnim punktem projektu pn. „Jasielski Festival X Muzy”, który jest realizowany od maja br. przez Jasielski Dom Kultury.

jdk