R E K L A M A


Jasło – nowa droga na Gądkach już otwarta

Od dzisiaj kierowcy mogą już korzystać z nowej, ponad półkilometrowej drogi na osiedlu Gądki. Łączy ona niedawno wybudowany most z ulicą Słoneczną, a wzdłuż biegnie ścieżka pieszo-rowerowa. Inwestycja kosztowała 3,5 mln zł.

Budowa tej drogi była dla nas bardzo ważna. Przede wszystkim dlatego, że chodziło tu o poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i kierowców. Nie tak dawno otwarty most, sprawił że ruch na tym osiedlu bardzo się zwiększył, a przejazd starą drogą był uciążliwy dla wszystkich. Teraz można już korzystać z nowego, alternatywnego połączenia, które z pewnością jest bezpieczniejsze i po prostu lepsze – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Inwestycja kosztowała ponad 3,5 mln zł. Miasto na jej realizację otrzymało wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład (95%). Zakres robót obejmował: budowę drogi o długości 592 m wraz z lewostronną ścieżką pieszo-rowerową; budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznej, a także rozbiórkę sieci elektroenergetycznej napowietrznej kolidującej z budową, przebudowę przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

Urząd Miasta w Jaśle