R E K L A M A


KK-T JDK i PTTK Jasło zapraszają w Bieszczady

„Bieszczadzkimi ścieżkami Rezerwatu Sine Wiry” to hasło wycieczki pod przewodnictwem Józefa Kaczora, na którą – w sobotę, 1 sierpnia br. – zaprasza Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury wraz z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Jaśle. Wyjazd sprzed budynku JDK o godz. 7.00, powrót w to samo miejsce około godz. 21.00.

Założony w 1987 r. 450-hektarowy rezerwat krajobrazowy Sine Wiry, to jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Bieszczadach. Leży w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym na terenach dawnych wsi Luh, Zawój i Polanki. Został utworzony w celu ochrony przełomowego odcinka Wetlinki i to właśnie przełomowi tej rzeki, która wije się między wielkimi głazami i progami skalnymi, zawdzięcza swą popularność wśród turystów. W rezerwacie wytyczono ścieżki  przyrodniczo-edukacyjne, dzięki którym można spacerować nad samym brzegiem Witlinki i podziwiać widoki dosłownie zapierające dech w piersiach.Wycieczkowicze z Jasła przejdą około 10-kilometrową trasą z Kalnicy, prowadzącą leśną drogą wzdłuż Wetlinki do słynnej „Spisówki” w Polankach, czyli drewnianego baraku, w którym przed laty mieszkał Tadeusz Spis, jeden z bieszczadzkich zakapiorów.

***

Koszt uczestnictwa w wycieczce wynosi 80 zł; natomiast dla członków PTTK, młodzieży do lat 16, posiadaczy Karty Dużej Rodziny i Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi – 75 zł.

Uwaga, obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne, a ze względu na ogłoszoną pandemię – maseczki ochronne (ewentualnie szalik, bądź inna część garderoby, którą można osłonić nos i usta) oraz własny środek do dezynfekcji rąk.

Dzieci i młodzież do lat 18. mogą uczestniczyć w wycieczce tylko pod opieką osoby dorosłej.

Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmowane są w Zarządzie Oddziału PTTK w Jaśle przy ul. Floriańskiej 15 (poniedziałek –piątek, godz. 9.00 – 17.00).

Informacje w JDK można uzyskać pod numerem telefonu 514 284 625.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

 

Elżbieta Ruszała