R E K L A M A


KK-T JDK i PTTK zapraszają na krańce Beskidów

7  października br. (sobota), Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury i Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Jaśle, zapraszają na zorganizowaną wspólnie wycieczkę w Beskid Orawsko-Podhalański, leżący na krańcach rozległego Beskidu Żywieckiego.

Region ten, tylko przez nielicznych znany i odwiedzany jest bardzo ciekawy i urokliwy. Jest to obszar spektakularny pod względem geograficznym, topograficznym i historycznym. Grzbiet Pasma Orawsko-Podhalańskiego, którym przez stulecia biegła granica polsko-węgierska, jest częścią Wielkiego Europejskiego Działu Wodnego rozdziela zlewiska Morza Bałtyckiego i Czarnego.Trasa wędrówki mniej wymagająca, atrakcyjna widokowo, około 14-kilometrowa (czas przejścia ok. 4,5 godziny) prowadzić będzie długim, łagodnym pasmem niewysokich wzniesień. Na szlaku biegnącym częściowo przez lasy, częściowo otwartymi przestrzeniami, z których można podziwiać Babią Górę i Tatry, znajdują się kolejno: Przełęcz Spytkowicka (709 m n.p.m.), Leszczak (864 m n.p.m.), Żeleźnica (912 m n.p.m.) oraz Bielanka Górna (691 m n.p.m.).
Przełęcz Spytkowicka (709 m n.p.m.) – przełącz, której nazwa pochodzi od miejscowości Spytkowice, zwana również Przełęczą Bory Orawskie (w gwarze podhalańskiej i orawskiej słowo bory oznacza tereny podmokłe i torfowiska) lub Przełęczą Beskid. Od wieków prowadził tędy ważny trakt handlowy i dyplomatyczny, zwany Polską Drogą, a łączący Polskę z Węgrami. Przewożono nim na Węgry m.in. sól z Wieliczki i ołów z Olkusza, a do Polski węgierską miedź. Nad przełęczą do 1918 r. stał budynek węgierskiej straży celnej i karczma.

Leszczak (864 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim. Jego południowo-zachodnie stoki opadają do doliny potoku Orawka w miejscowości Harkabuz (zlewisko Morza Czarnego). Z przeciwnej strony płyną dwa potoki: Kosiczne oraz bezimienny (zlewisko Bałtyku). Potoki te rozdziela boczny grzbiet, którym prowadzi Droga Solidarności łącząca Rabę Wyżną z Harkabuzem. Droga Solidarności to trakt założony dla uczczenia pamięci kurierów z czasów II wojny światowej oraz szlaków papieskich Jana Pawła II.

Żeleźnica (912 m n.p.m.) – zalesiony szczyt wznoszący się ponad miejscowościami Bielanka, Bukowina Osiedle, Odrowąż i Pieniążkowce. W lesie można jeszcze odszukać pozostałości okopów z czasów I wojny światowej. W czasie II wojny światowej przez Żeleźnicę biegła granica między Generalną Gubernią a Republiką Słowacką. Na zboczach góry zachował się kopiec graniczny z okresu Generalnej Guberni, w pobliżu którego w 2022 roku odsłonięto kamienny obelisk upamiętniający szlak kurierski „Szkoła” z czasów okupacji niemieckiej. Legendy mówią o zbójeckich skarbach ukrytych gdzieś na zboczach Żeleźnicy.

Termin wyjazdu: 7 październik br. (sobota), godz. 5.00, sprzed budynku JDK; powrót około godz. 21.00.
Koszt wyjazdu: 160 zł, członkowie PTTK, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi – 150 zł.

Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje PTTK Oddział w Jaśle, ul. Floriańska 15: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Informacja w JDK: tel. 514 284 625.

Uwaga, obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.

JDK