R E K L A M A


Kolejne budynki oświatowe Powiatu Jasielskiego będą termomodernizowane

Kolejne cztery budynki oświatowe Powiatu Jasielskiego, tj. Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych, Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle oraz Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach, zostaną poddane termomodernizacji. Dzisiaj w Starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę z wykonawcą. Koszt realizacji inwestycji to prawie 10 mln zł.

W dniu 8.02.2024 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle Wicestarosta Stanisław Pankiewicz oraz Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Jaśle Jan Muzyka, w imieniu Powiatu, podpisali umowę z wykonawcą – właścicielem firmy KES-BUD Krzysztof Basamania z siedzibą w Markuszowej, na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego”.

Planowana inwestycja będzie obejmować prace termomodernizacyjne w czterech obiektach: w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle, w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle (bud. B), w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach. We wszystkich budynkach wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, a ściany i fundamenty zostaną docieplone. Pojawi się też nowa elewacja. Dodatkowo, w Zespole Szkół Technicznych i w Centrum Kształcenia Zawodowego, wymienione zostaną pokrycia dachowe. Wyremontowane zostaną również schody, położone odbojówki oraz zamontowane oświetlenie i odgromienie.

Dzięki realizacji projektu szkoły zyskają nowy, estetyczny wygląd. Poprawi się także bezpieczeństwo osób przebywających na ich terenie, ale przede wszystkim zwiększy się efektywność energetyczna budynków, co pozwoli na znaczące obniżenie kosztów ich utrzymania.

Wicestarosta Jasielski pogratulował wykonawcy wygranego przetargu i podziękował Staroście Jasielskiemu Adamowi Pawlusiowi, za jego zaangażowanie, bez którego nie udałoby się zrealizować tej inwestycji:
Wielkie słowa uznania i podziękowania należą się Panu Staroście Adamowi Pawlusiowi, który bardzo zabiegał o to, aby właśnie za jego rządów, w tej kadencji, można było osiągnąć ten cel, który będzie realizowany. Jest to bardzo duża, niezwykle potrzebna i długo wyczekiwana inwestycja – mówił podczas podpisywania umowy Wicestarosta.

Wartość realizacji inwestycji to 9 735 215 zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 %, tj. 8 761 693 zł. Wkład własny powiatu to 973 522 zł.

W wydarzeniu wzięli udział: Stanisław Pankiewicz – Wicestarosta Jasielski, Jan Muzyka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Krzysztof Basamania – właściciel firmy KES-BUD Krzysztof Basamania, Leszek Wojewódka – kierownik budowy, Ewa Dubiel – Naczelnik Wydziału Inwestycji
Starostwa Powiatowego w Jaśle, Bogusław Ciołkosz – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Monika Gustek – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Renata Skórka – Dyrektor zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, Antoni Salacha – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, Grzegorz Zięba – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle, Tomasz Dybaś – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1.Starostwo Powiatowe w Jaśle