R E K L A M A


Komunikat o silnym wietrze w dniach 04-05.11.2023 r.

IMGW – PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega, że od godz. 23.00 dnia 04.11.2023 r. do godz. 15.00 dnia 05.11.2023 r. prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południa.

Silny wiatr może spowodować uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie (łamanie gałęzi i drzew, wyrywanie drzew o płytkim systemie korzeniowym), uszkodzenia linii napowietrznych, utrudnienia w komunikacji.

Prawdopodobieństwo: 80%.

 Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane.

 W  związku  z  ostrzeżeniem :

            UPRASZA  SIĘ  O :

 Dokonanie zabezpieczenia mieszkań i domów oraz innego mienia przed burzami (pozamykanie okien, drzwi).

  1. Zabezpieczenie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa (przedmioty na balkonach, parapetach okien itp.) pod wpływem silnych podmuchów wiatru.
  2. Usunięcie samochodów z okolic drzew.

      

               INSPEKTOR          

             Wojciech Szatkowski