R E K L A M A


Komunikat Starosty Jasielskiego

W związku z nieprawdziwą informacją, że w szkołach prowadzonych przez Powiat Jasielski, nie ma zajęć dydaktycznych, z powodu akcji strajkowej nauczycieli, informuję tak uczniów jak i rodziców, że wszystkie szkoły, mimo że w kilku trwa strajk, funkcjonują zgodnie z planem pracy, tj. tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Brak uczestnictwa uczniów w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych będzie traktowany jako nieobecność.

Adam Pawluś
Starosta Jasielski