R E K L A M A


LII Sesja Rady Miejskiej Jasła 9 października 2017 r.

LII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 9 października 2017 r. o godz. 1545
w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

Z A W I A D O M I E N I E   

 

Uprzejmie zapraszam na LII Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną”, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm/

LII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 9 października 2017 r. o godz. 1545
w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1    udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” /druk nr 531 /,

3.2.   zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r. /druk nr 532 /,

3.3    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2017 – 2027 /druk nr 533 /.

  1. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

    Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

       Henryk Rak