R E K L A M A


LIII sesja Rady Powiatu w Jaśle 17 grudnia 2021 r.

W dniu 17 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LIII sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok,
uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2022 rok,
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2027.
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje.
Wnioski i zapytania radnych.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT SNOCH