R E K L A M A


List do Starostwa Powiatowego w Jaśle

Starostwo Powiatowe przesłało list nadesłany przez rdzennych mieszkańców łemkowskich Karpat w sprawie remontu drogi z Ożennej przez Ciechań do Krempnej. Adresatami korespondencji są: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Magurski Park Narodowy, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze w Przemyślu, Towarzystwo Ochrony Przyrody w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Jaśle i Rada Gminy Krempna.