R E K L A M A


LIV Sesja Rady Miejskiej Jasła 28 grudnia 2021 r.

LIV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 28 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XLV Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na rok 2022:
  • Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na rok 2022 /Druk Nr 478/,
  • Przedstawienie opinii do projektu Uchwały Budżetowej:

– Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,

– Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Jasła.

 • Dyskusja nad projektem Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na rok 2022.
 • Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na rok 2022.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata
  2022 – 2031 /Druk nr 479/.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

 

 

    Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła

       Henryk Rak