R E K L A M A


LXII sesja Rady Miejskiej Jasła 16 maja 2022 r.

LXII sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 16 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle,  ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Zatwierdzenie protokołu z LI Sesji RMJ.
  • Zatwierdzenie protokołu z LII Sesji RMJ.
  • Zatwierdzenie protokołu z LIII Sesji RMJ.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa /Druk nr 539/,
  • przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Kwiatowej w Jaśle /Druk nr533/,
  • przyjęcia Regulaminu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Jana Pawła II w Jaśle /Druk nr 538/,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb Nr 4-Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa /Druk nr 536/,
  • budowy drogi zlokalizowanej na działkach ewid. nr: 1/197, 1/191, 1/192, 1/193, 1/189, 1/185, 1/186, 1/188 położonych w obrębie nr 03A-PGR w Jaśle /Druk nr 537/,
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r. /Druk nr 540/.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

 

 

                 (-)       

     Przewodniczący  
Rady Miejskiej Jasła  

      Henryk Rak