R E K L A M A


LXIII „Nadzwyczajna” sesja Rady Miejskiej Jasła 31 maja 2022 r.

LXIII „Nadzwyczajna” sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 31 maja 2022 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawach:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle /Druk nr 544/,
zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r. /Druk nr 545/,
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2022-2036 /Druk nr 546/.
Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

(-)
Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak