R E K L A M A


LXIV Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Jaśle 14 września 2022 r.

W dniu 14 września 2022 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LXIV Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 rok,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2030,
zmiany Uchwały Nr XLV/304/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tarnowskiego na realizację zadania publicznego.
Zamknięcie obrad.
 
WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
ANNA NIGBOROWICZ