R E K L A M A


LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 29 grudnia 2022 r.

W dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę Nr LXVIII/483/2022 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2022 roku,
zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 rok,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2030.
Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT SNOCH