R E K L A M A


LXV „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła 29 czerwca 2022 r.

LXV „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 29 czerwca 2022 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  • Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Wybór Komisji Wnioskowej.
  • Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz Powiatu Jasielskiego /Druk nr 553/,
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r. /Druk nr 554/.
  • Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

(-)
Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak