R E K L A M A


LXXXVI Sesja Rady Miejskiej Jasła 11 września 2023 r.

LXXXVI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 11 września 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. przystąpienia do Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta „Rozświetlamy Polskę” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład /Druk nr 734/,
3.2. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata /Druk nr 733/,
3.3. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikat /Druk nr 738/,
3.4. zmiany budżetu miasta Jasła na 2023 r. /Druk nr 739/,
3.5. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2023-2036 /Druk nr 740/.
4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

(-)             
Przewodniczący    
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak