R E K L A M A


LXXXVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła 4 października 2023 r.

LXXXVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 4 października 2023 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2023 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gamrat I”
   /Druk nr 748/,
  • złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna. Działanie FEPK.05.01 Edukacja. /Druk nr 747/,
  • deklaracji Rady Miejskiej Jasła o zabezpieczeniu środków na udzielenie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przy
   Kopernika dla potrzeb Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle” /Druk nr 749/,
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2023 r. /Druk nr 750/.
 4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

     (-)              

Przewodniczący    
Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak